Årsmøte Blomkålsoppen

Årsmøtepapirer sendes medlemmene per epost, og ligger også tilgjengelig her

Årsmøtepapirer sendes pr epost og ligger også tilgjengelig her:

Protokoll Vest Agder SNF 2023

ÅRSPLAN FOR BLOMKÅLSOPPEN 2023.docx

Årsmelding 2022