Årsmøte Blomkålsoppen

Årsmøtepapirer sendes medlemmene per epost, og ligger også tilgjengelig her.

Årsmøtepapirer sendes pr epost og ligger også tilgjengelig her:

Årsmøte 2024

Årsmøteprotokoll 2023

Årsplan for Blomkålsoppen 2024