Om oss

Blomkålsoppen

Foreningen ble stiftet våren 2007 da Agder Soppforening (startet 1989) ble delt i to foreninger; en i Aust- og en i Vest- Agder. Hensikten var å styrke det lokale tilbudet i begge fylker. Foreningen har som formål å: • øke bruk av og kunnskap om sopp og nyttevekster blant medlemmene og i samfunnet, samt å bidra til opplysning om deres kulinariske og medisinske verdier. • tilrettelegge for at innsamling av sopp og nyttevekster blir en kilde til atspredelse og rekreasjon • delta i arbeidet med å bevare artsmangfoldet i naturen, opplyse om artenes samspill med andre organismer, og deres nyttige og skadelige virkninger. • virke for både allmenn og vitenskapelig interesse innen fagområdene sopp og nyttevekster Foreningen følger opp dette gjennom å dra på felles turer, der vi deler kunnskap og sanker fra naturen. Noen av turene er åpne for alle, mens andre er forbeholdt medlemmer. Turprogrammet er delt i to sesonger. Om våren gjør vi oss kjent med og samler spiselige og nyttige urter. Om høsten er det sopp som er i fokus. Soppkontrollører er med på soppturene og sørger for soppkontroll. I tillegg til turer arrangeres det kurs og foredrag, samt sosiale samlinger med utgangspunkt i sopp- eller nyttevekstfeltet. Medlemmene oppfordres til å komme med innspill til aktiviteter.

 

Følg oss på Facebook

Hvem er vi?

Benthe Skrøvje

Styreleder

996 95 642

bskrovje@gmail.com

Leila S. Berg

Sekretær

917 79 548

leilasberg@gmail.com

Arild Kjølsrud

Kasserer

915 23 907

arkjo@me.com

Wencke Kiønig

Styremedlem

975 46 757

kionig@online.no

Sonja Slaughter

Styremedlem

990 21 796

sonjaslaughter@hotmail.com

Bente Jansen

Styremedlem

907 78 434

bentejansen55@gmail.com