Om oss

Blomkålsoppen

Foreningen ble stiftet våren 2007 da Agder Soppforening (startet 1989) ble delt i to foreninger; en i Aust- og en i Vest- Agder. Hensikten var å styrke det lokale tilbudet i begge fylker.

Foreningen har som formål å:
• øke bruk av og kunnskap om sopp og nyttevekster blant medlemmene og i samfunnet, samt å bidra til opplysning om deres kulinariske og medisinske verdier.
• tilrettelegge for at innsamling av sopp og nyttevekster blir en kilde til atspredelse og rekreasjon
• delta i arbeidet med å bevare artsmangfoldet i naturen, opplyse om artenes samspill med andre organismer, og deres nyttige og skadelige virkninger.
• virke for både allmenn og vitenskapelig interesse innen fagområdene sopp og nyttevekster

Foreningen følger opp dette gjennom å dra på felles turer, der vi deler kunnskap og sanker fra naturen. Turene passer for alle, også for barn og for eldre, og er åpne for alle. Turene er ikke lange og de går i et sakte tempo.
Turprogrammet er delt i to sesonger. Om våren gjør vi oss kjent med og samler spiselige og nyttige urter.
Om høsten er det sopp som er i fokus. Soppkontrollører er med på soppturene og sørger for soppkontroll.

I tillegg til turer arrangeres det kurs og foredrag, samt sosiale samlinger med utgangspunkt i sopp- eller nyttevekstfeltet.
Medlemmene oppfordres til å komme med innspill til aktiviteter.

 

Hvem er vi?

Jørgen Espedalen

Styreleder

915 70 726

jorgen.espedalen@gmail.com

Karin Røsstad

Sekretær

454 28 342

roesstad.karin@gmail.com

Arild Kjølsrud

Kasserer

915 23 907

arkjo@me.com

Sina Kamilla Klev

Styremedlem

456 06 309

sinakklev@live.no

Sonja Slaughter

Styremedlem

990 21 796

sonjaslaughter@hotmail.com

Bente Jansen

Styremedlem

907 78 434

bentejansen55@gmail.com

Wenche Kiønig

Styremedlem

97546757

kionig@online.no