Om oss

Blomkålsoppen

Foreningen ble stiftet våren 2007 da Agder Soppforening (startet 1989) ble delt i to foreninger; en i Aust- og en i Vest- Agder. Hensikten var å styrke det lokale tilbudet i begge fylker.

Foreningen har som formål å:

• øke bruk av og kunnskap om sopp og nyttevekster blant medlemmene og i samfunnet, samt å bidra til opplysning om deres kulinariske og medisinske verdier.

• tilrettelegge for at innsamling av sopp og nyttevekster blir en kilde til atspredelse og rekreasjon

• delta i arbeidet med å bevare artsmangfoldet i naturen, opplyse om artenes samspill med andre organismer, og deres nyttige og skadelige virkninger.

Foreningen følger opp dette gjennom å dra på felles turer, der vi deler kunnskap og sanker fra naturen. Noen av turene er åpne for alle, mens andre er forbeholdt medlemmer. Turprogrammet er delt i to sesonger. Om våren gjør vi oss kjent med og samler spiselige og nyttige urter. Om høsten er det sopp som er i fokus. Soppkontrollører er med på soppturene og sørger for soppkontroll. I tillegg til turer arrangeres det kurs og foredrag, samt sosiale samlinger med utgangspunkt i sopp- eller nyttevekstfeltet. Medlemmene oppfordres til å komme med innspill til aktiviteter.

Blomkålsoppen er tilknyttet Norges sopp- og nyttevekstforbund og er en frivillig organisasjon, så vi er helt avhengig av våre medlemmer for å opprettholde vårt brede tilbud på kurs og turer om sopp og nyttevekster, samt soppkontroller om høsten. Derfor må noen av våre tilbud være forbeholdt dere som er betalende medlemmer. Som medlem får du tilsendt oppdaterte tilbud om våre kurs og turer, vårt medlemsblad, medlemspris på kurs og bøker og en rekke andre fordeler.

 

Bli medlem: https://soppognyttevekster.no/medlemskap/

Organisasjonsnummer.: 996 766 616

Kontonummer: 3114 11 05437

VIPPS-nr.: 851 899

 

Grasrotandelen.

Gi din andel av tippemidlene til Blomkålsoppen. Følg lenken, søk opp Blomkålsoppen og les mer om hvordan du velger å støtte oss.

https://www.norsk-tipping.no/artikler/har-du-blitt-grasrotgiver

 

Følg oss på Facebook

Hvem er vi?

Cato Erga

Styreleder

405 27 200

catoerga@gmail.com

Leila S. Berg

Sekretær

917 79 548

leilasberg@gmail.com

Ole Johannes Larsen

Kasserer

915 97 037

ole.johannes.larsen@gmail.com

Benthe Skrøvje

Styremedlem

996 95 642

bskrovje@gmail.com

Sonja Slaughter

Styremedlem

990 21 796

sonjaslaughter@hotmail.com

Bente Jansen

Styremedlem, Nyttevekstansvarlig

907 78 434

bentejansen55@gmail.com

Magnhild Larsen

Styremedlem, SSK-ansvarlig

909 35 551

magnhild.larsen@gmail.com